Meetrikaraamat (sünnid), Teškovo-Gubanitsa Püha Kolmainu eesti kogudus Teškovos 1907-1917