Eesti ajalooarhiiv

Ajalooarhiiv on Eesti rahvusarhiivi struktuuriüksus Tartus. Just ajalooarhiivis asuvad Vene impeeriumi perioodi dokumendid. Sealhulgas impeeriumi keskasutuste kubermangu tasandil tegutsenud institutsioonide materjalid, aga ka Eesti ala kohtute ja politseiinstitutsioonide, rüütelkondade, kohalike omavalitsuste dokumendid. Arhiivi on kogutud ka koguduste, õppeasutuste ja mõisate dokumendid, isikuarhiive, erinevate seltside ja ettevõtete dokumente. Arhiivi 2 miljonit säilikut hõlmavad dokumente 13. sajandist kuni tänapäevani. Eriti väärtuslikud on pärgamendid ja fotod ning mitmekümnetuhande leheline ajalooliste kaartide kollektsioon.

Eesti riigiarhiiv

http://riigi.arhiiv.ee/riaeng/about-us/

Riigiarhiiv on Eesti rahvusarhiivi struktuuriüksus Tallinnas. Arhiivis säilitatakse dokumente Eesti iseseisvumisest tänapäevani.

Läti riiklik ajalooarhiiv

Arhiiv on Läti rahvusarhiivi struktuuriüksus, kus säilitatakse enam kui 6 miljonit dokumenti, mis kajastavad ajaloolisi sündmusi, poliitilisi protsesse, majandus-, sotsiaal- ja kultuurielu Läti territooriumil ajavahemikul 1220 kuni 1945. Arhiiv on vanim rahvusarhiivi süsteemi arhiividest ning talletab ka vanemaid dokumente – alates muljetavaldavast pärgamentide kollektsioonist, mõisate ja hingerevisjoni materjalidest, kirikute dokumentidest ja lõpetades arhiivis säilitavate uuemate dokumentidega Läti Vabariigi ja Saksa okupatsiooni ajast.

Peterburi riiklik ajaloo keskarhiiv

Arhiivi on koondatud materjalid Peterburi linna ja kubermangu asutuste, organisatsioonide ja ettevõtete kohta XVIII saj. viimasest kvartalist kuni 1917. Arhiivis säilitatavad materjalid (1,9 miljonit säilikut) leiavad laialdast kasutust teadusuuringutes, Peterburi linna ja oblasti ajaloo uurimisel ning linna ajaloolise keskuse, sildade ja monumentide taastamisel.

Peterburi riiklik keskarhiiv

Arhiivis säilitatakse umbes 3 miljonit toimikut Leningradi (Peterburi) ametiasutuste tegevuse, majanduskasvu, linnamajanduse, hariduse, tervishoiu ja sotsiaalkaitse kohta perioodist 1917-2002.